Voor wie is Jouw kind in beeld?

Voor (hoog) sensitieve kinderen (hsk) & beelddenkers

 

Uit ervaring en onderzoek is gebleken dat er veel overlap zit in de kenmerken van kinderen uit deze twee groepen. En wel de volgende.

  • Beiden zijn erg sensitief en gevoelig voor prikkels en reageren daarop met druk of teruggetrokken gedrag.Afhankelijk van hun temperament.
  • Beiden zijn beelddenkers.

Vanuit holistisch oogpunt kan deze groep op twee niveaus problemen ervaren.

  1. Op het sociaal emotioneel vlak kan het last krijgen van hun sensitiviteit. Dit kan voor lichamelijke klachten zorgen.
  2. Op cognitief vlak kan het vooral op school merken dat het moeite heeft met taal en rekenen. De stof lijkt niet te landen en bijles helpt niet.

Die problemen zien er als volgt uit:

 

1.Vastlopen op sociaal-emotioneel en of lichamelijk vlak toont zich in:

* Last hebben van (chronische) overprikkeling.

* Zich ongezien of onbegrepen voelen.

* Zich anders voelen en gedragen en daardoor vaak buiten de groep vallen.

* Zich onzeker voelen door gebrek aan zelfinzicht en onvoldoende steun/begrip van      de omgeving (school).

 

2.Vastlopen op cognitief vlak toont zich in:

* Auditief aangeboden stof die niet blijft hangen.

* Concentratieproblemen hebben wat het werktempo beïnvloedt, dat tot achterstand    kan leiden.

* Lastig worden gevonden door druk of dwars gedrag en daardoor onzeker worden.

* Niet worden herkend als beelddenkers en daardoor  bijles krijgen zonder resultaat,     wat frustreert en ten koste gaat van het leerplezier.

 

Voor de kinderen met problemen op sociaal emotioneel  vlak, heb ik een workshop ontwikkeld, die helpt jouw kind (sociaal-) emotioneel weerbaarder te maken:

  1. De (groeps-) workshop Krachtig kind.

     

  2. De individuele training Ikke sterk is ook om sociaal emotioneel weerbaarder te worden maar daarin liever 1 op 1 begeleid wil worden.

Om beelddenkers op cognitief niveau weer 'bij de les' te krijgen,  geef ik de een training die hen leert de huidige (auditief)aangeboden lesstof, te vertalen naar hun ruimtelijk visuele leersysteem.

  1.  'Ik leer anders' training.